Στα μονοπάτια της φύσης - Through nature's paths


Through Nature Path's


There can be no life without movement and there can not be movement without life.

Everything in the universe, the nature, the stones, the earth, the trees, the air, is energy, as energy is our body and our feelings and our thoughts.

Man is a microcosm of the universe. So the same forces acting in nature, act within the human body.

The movement is the one that stimulates the activation of energy in the human body.

The rhythm of nature has to be born, flourish, to upscale, dies to be reborn, teaches us that every living thing has its own personal time and pace. So man, made of natural elements, has to follow his own personal pace. Every day the body and movement are affected by the filling - the emptying of the moon, the direction and intensity of the air, the sunshine, the ground on which she walks.
Crossing paths of life, man can discover that time is relative and paths crossing is the result of experiences and choices, making everyone his own reality.

In this seminar we want to find our own paths, our own nature. Ally with the elements, we want to open the abundant choices of expression, which offers us, through dance.IN these way we discover through movement our personal power and our own paths.

Paros YOga Shala
23/24 of April
16:00 - 21:00
Paros Island - Naoussa

Cost 60 Euros
Early Bird 50 euros - non refundable deposit 25 euros
contact : http://www.yogaretreatsparos.com/contact/

For Booking your accomodation if needed (walking distance from Yoga Shala)
https://sunriseparos.reserve-online.net/?lang=EL

Στα μονοπάτια της Φυσης

Δεν μπορεί να υπάρχει ζωή δίχως κίνηση και δεν μπορεί να υπάρχει κίνηση χωρίς ζωή.

Τα πάντα στο σύμπαν η φύση, οι πέτρες, το χώμα, τα δέντρα, ο αέρας, είναι ΕΝΕΡΓΕΙΑ, όπως ενέργεια είναι και το σώμα μας καθώς και τα συναισθήματα μας και οι σκέψεις μας. 

Ο άνθρωπος είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος.  Έτσι λοιπόν οι ίδιες δυνάμεις που ενεργούν στη φύση, δρουν και μέσα στο ανθρώπινο σώμα.

Η κίνηση είναι αυτή που δίνει ώθηση στην ενεργοποίηση της ενέργειας του ανθρώπινου σώματος.

Ο ρυθμός που έχει η φύση να γεννιέται, να ανθίζει, ν’ αναπαράγεται, να πεθαίνει για να ξαναγεννηθεί, μας διδάσκει ότι κάθε ζωντανός οργανισμός έχει το δικό του προσωπικό χρόνο και ρυθμό.  Έτσι και ο άνθρωπος φτιαγμένος από τα στοιχεία της φύσης έχει ν’ ακολουθήσει το δικό του προσωπικό ρυθμό.  Κάθε ημέρα το σώμα και η κίνηση επηρεάζονται από το γέμισμα – άδειασμα του φεγγαριού, την κατεύθυνση και την ένταση του αέρα, τη λάμψη του ήλιου, το έδαφος στο οποίο περπατάει.
Διασχίζοντας τα μονοπάτια της ζωής του, ο άνθρωπος μπορεί ν’ ανακαλύψει ότι ο χρόνος είναι σχετικός και τα μονοπάτια που διασχίζει είναι αποτέλεσμα των βιωμάτων και των επιλογών του, φτιάχνοντας ο καθένας τη δική του πραγματικότητα.

Σε αυτό το σεμινάριο θέλουμε ν’ ανακαλύψουμε τα δικά μας μονοπάτια, τη δική μας φύση.  Με σύμμαχο τα στοιχεία της φύσης θέλουμε να ανοίξουμε στις άφθονες επιλογές έκφρασης, που αυτή μας προσφέρει, μέσα από τον χορό.  Έτσι θα ανακαλύψουμε μέσα από την κίνηση τη προσωπική μας δύναμη και τον δικό μας ρυθμό.…μιας και δικαίωμα στη έκφραση του σώματος και στον χορό, έχουμε όλοι…!
Φαίδρα

No comments:

Post a Comment

Please comment.